Service och Underhåll

För att öka livslängden för tak och fasader krävs ett visst underhåll.  Men det finns en del att tänka på rengöring och målning till exempel. För att inte tala om snöskottningen på taken under vintern.

Vi kan erbjuda er

  • Kontroll av tak och fasad enligt framtaget schema 
  • Rengöring, rensning av vattengångar och bättringsmålning vid repor 
  • Rapport med beskrivningar, åtgärdsförslag och prioriteringsordning vilket kan användas vid framtagande av underhållsplan för fastigheten 
  • Snöskottning, efter avrop 

Kontaktperson

Kontakta oss för vidare information och offert.

Peter Näslund
​​​​​​​070 453 20 49
peter@faltetplat.se